Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

silverrr
8167 3003 500
Egon Schiele
Man and Woman (Lovers I)
Reposted from777727772 777727772 viaunjustified unjustified

March 11 2018

silverrr
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viaaksamitt aksamitt

February 28 2018

silverrr
2899 6643
Reposted frombrocat brocat viamagdulum magdulum
silverrr
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaHoHo HoHo

February 12 2018

silverrr
3098 5929 500
Reposted fromsnuggle snuggle viamagdulum magdulum

January 21 2018

6173 5c96
silverrr
9845 9b54 500
Reposted from777727772 777727772 viaHoHo HoHo

January 13 2018

silverrr
silverrr
Reposted fromantichris antichris viamagdulum magdulum

December 30 2017

silverrr
Reposted fromshitty shitty viaunjustified unjustified

December 23 2017

9344 720c 500

elliotaldersin:

Mood all summer ‘17

Reposted fromaheavenlyrush aheavenlyrush viaHoHo HoHo

December 18 2017

silverrr
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viaHoHo HoHo
silverrr
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viaHoHo HoHo

November 23 2017

silverrr
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viamagdulum magdulum

November 17 2017

silverrr
5174 3bcb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHoHo HoHo

November 14 2017

silverrr
Spotkałem kiedyś płomień o zielonych oczach, zimnych dłoniach i gorących wargach.
Dotknąłem kiedyś duszy, tak niespokojnej i gwałtownej jak podmuch górskiego wiatru.
Znalazłem kiedyś gwiazdę na wschodzie, jaśniejszą od wszystkich innych, którą nazwałem imieniem moich marzeń.
— mikołaj bajorek
Reposted fromte-quiero te-quiero viaaksamitt aksamitt
silverrr
0021 2576
Reposted from3ch0 3ch0 viasatyrlane satyrlane
1340 97bc

earthshaker1217:

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.

Cyber-romanticism

I love it

Reposted fromgreggles greggles viasatyrlane satyrlane
silverrr
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl